เกี่ยวกับ บ้านณิชา เนอสซิ่งแคร์

บ้านณิชา เนอสซิ่งแคร์ ดําเนินการโดยผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์บริหารงานด้านการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยตรง

และมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ พนักงานผู้ช่วย (Nurse Aid) พร้อมนักโภชนาการที่มีประสบการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน ทั้งเครื่องนึ่ง Autoclave, เครื่องดูดเสมหะ และเครื่องให้ออกซิเจน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย ทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวาง ปลอดโปร่งร่มรื่นแต่ละเตียงมีพื้นที่ส่วนตัวไม่แออัด