Content Center (Navigation right)

ห้องพักพิเศษ 3 เตียง ( ห้องสามเตียง )

เป็นห้องพักที่ออกแบบให้มีความสะดวกสบาย มีความเหมาะสม สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการพักรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทภายในห้องออกแบบให้เหมือนห้องเตียงคู่ หรือห้องสามเตียงในโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เตียงผู้ป่วย เครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ และมีระบบกล้อง CCTV เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง