สนใจร่วมงานกับเรา

บ้านณิชา เนอสซิ่งแคร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มเป็นจำนวนหลายอัตรา เนื่องจากทางศูนย์ของเราเปิดศูนย์ดูแลผุ้สูงอายุสาขาใหม่ที่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 095-4233253 (คุณสุพัตรา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน                                                                                                          ใบสมัครงาน

หลักฐานประกอบการสมัครงาน มีดังนี้

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร
- สำวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบประกอบโรคศิลปวิชาชีพ ( เฉพาะตำแหน่งงานด้านวิชาชีพ)
- หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)