1140x550 Demo Image
จัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

ทางเรามีการตรวจสอบประวัติพนักงานและคัด พนักงานที่มีใจรักงานด้านบริการ และมีความอดทนสูงก่อนจัดส่งไปทำงาน พนักงานดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ

ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผ่าน การอบรมจากเนิร์ซเซอรี่มามีประสบการณ์ การทำงานในโรงพยาบาลและมีประสบการณ์การทำงานด้านบริบาลอย่าง น้อย 2 ปีจนถึง 10 ปี มีใจรักในงานด้านบริบาล มีความอดทนสูง ใจเย็น สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนจัดส่งพนักงานทางเรามีการอบรมก่อนจัดส่งไปทำงาน

หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น/เฝ้าไข้
  • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนแพมเพิด
  • จัดยา จัดอาหาร ป้อนข้าวหรือฟีตตามอาการ
  • ดูแลเรื่องความสะอาดของที่อยู่ของคนไข้ ร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
  • ดูแลเรื่องการขับถ่าย การนอนไม่เป็นเวลา การพลิกตัว ตะแคง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ การทำแผลในกรณีคนไข้มีแผลกดทับ
  • การทำกายภาพเบื้องต้น หรือนวดให้ผ่อนคลายพร้อมถึงการพูดคุยกับผู้สูงอายุ
  • คอยสังเกตอาการของคนไข้ หรือ ผู้สูงอายุ อยู่ ตลอดเวลา มีวัดไข้ วัดความดัน เจาะน้ำตาล ( ถ้ามี )