บ้านณิชา เนอสซิ่งแคร์

บริการรับดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุภายในสถานที่และ บริการจัดส่งพนักงานผู้ช่วยฯดูแลและเฝ้าไข้ ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุนอกสถานที่พร้อมบริการท่านด้วยบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุและเด็ก (หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล) ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อคนที่ท่านรัก

เรารับบริการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้น ระยะสั้นระยะยาว ผู้ป่วยอัมพฤกษ อัมพาต ให้อาหารทาง หน้าท้อง ทางจมูก เบาหวาน แผลกดทับควบคุมการขับถ่ายลำบาก ภาวะหลงลืม พาร์กินสัน ฯลฯ ในสถานที่และนอกสถานที่โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงในด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ การบริการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดอบอุ่น เป็นกันเองดุจญาติ มีทั้งห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องเตียงคู่ ห้องเตียงรวม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดโปร่งถูกสุขลักษณะ

รายการที่รวมในค่าบริการ (ในสถานที่)

 • การดูแลและการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด24 ชั่วโมง
 • อาหาร วันละ 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ สำหรับคนไข้ป้กติกรณีที่ผู้ป่วยรับอาหารทางสายยางจะได้อาหารเหลววันละ 4-5 มื้อ หรือที่ตามแพทยสั่ง
 • ค่าบริการซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย
 • ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
 • บริการทําความสะอาดห้องพัก

  เอกสารจำเป็นเมื่อแรกเข้ารับบริการ

 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา และบัตรนัดของแพทย์
 • เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ เท่ากับจำนวนเงินค่าบริการ 1 เดือน และจะจ่ายคืนเมื่อเลิกใช้บริการ