กายภาพฟื้นฟู

การช่วยกายภาพแก่ผู้ที่นอนติดเตียงเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ โดยทั่วไปการช่วยฟื้นฟูกายภาพ จะช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ข้อ กล้ามเนื้อ หัวใจ หรือการผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนั้นเกิดจากภาวะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น สมองไม่สั่งการ /อัมพฤกต์ /อัมพาต ดังนั้น จึงต้องทำกายภาพ เพื่อช่วยเคลื่อนไหวข้อ ไม่ให้ติด ในขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

วิธีผ่อนคลาย

ธาราผ่อนคลาย หรือ Hydrorelax เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวกลางหรือสื่อในการรักษา มักจะกระทำในรูปแบบของการฝึกออกกำลังกายในน้ำ หรือการใช้คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาปัญหาของผู้ป่วย อาทิเช่น ผู้ป่วยข้อติดบวมที่แขนขาและมือ บาดแผลไฟไหม้หรือแผลกดทับ (Pressure sore) กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวหนัง หนาตัว เป็นต้น ดังนั้นการนำเอาน้ำมารักษาทางกายภาพจึงอาจทำได้ ตัวอย่างเช่น

1.การออกกำลังหรือการฝึกบริหารภายในน้ำ ที่เรียกว่า Aquatic exercise หรือ Pool exercise
2.การฟื้นฟูสุขภาพด้วยคุณสมบัติของน้ำ 

นวดแผนไทย

การนวดในคนอายุเกิน 60 ปี จะได้ประโยชน์มากกว่าคนกลุ่มอายุอื่น เนื่องจากใช้ชีวิตมานาน ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ความบกพร่องในการบำรุงรักษาร่างกาย การโภชนาการที่ไม่ค่อยดี มลภาวะในสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ความเจ็บปวด ปัญหาด้านอารมณ์ ความผันผวนด้านการเงิน กิจกรรมหรืออ ...

ดนตรีบันเทิง

ดนตรีมีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหาสมองเสื่อม หรือ ที่เกี่ยวข้อง และมันสามารถจุดประกายผลลัพธ์ที่น่าสนใจแม้จะอยู่ในช่วงสมองเสื่อมระยะสุดท้าย เมื่อดนตรีถูกใช้อย่างเหมาะสม, ดนตรีสามารถเปลี่ยนอารมณ์, ช่วยในการจัดการความเครียด, กระตุ้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก, ช่วยในเรื่องระบบประสาท และการป ...

ธรรมะเพื่อจิตใจ

ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่กำลังประสพปัญหาหลายด้าน ตั้งแต่ด้านสุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือ ภรรยาที่ตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพ การอยู่คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ ทาให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูกๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยงตนเอง ก็ยังไม่พอเพียง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ...

โภชนาการเหมาะสม

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ มักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่ายกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะทางร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ เสื่อมลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง ผม ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในเรื่องต่างๆ ของผู้สูงอายุและพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัยซ ...

สมุนไพร

สมุนไพรมีข้อดีช่วยบำรุงสุขภาพ และดีต่อสุขภาพผู้สูงอายุ บรรเทาโรคภัย ช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาว เมื่อคนเราอายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายที่เคยฟิต ก็ค่อย ๆ ร่วงโรยลงตามวัย ปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ก็เริ่มเข้ามา อาทิ กลุ่มอาการที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อม สายตาฝ้าฟาง หรือกระดูกแ ...

รำลึก

การฉายภาพบ้านเมืองในอดีตของประเทศไทย สังคมไทย และ การจัดสภาพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องมืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันที่เคยมีใช้ในอดีต ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยด้านสมอง เช่น อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยสมองเสื่อม หรือผู้สูงอายุทั่วไป จะช่วยกระตุ้นความทรงจำ และการทำงานของสมองให้กลับมีอาการดีขึ้นอย่างช้าๆ และทำให้ ...